Ταυτότητα και Δράσεις / Παρουσίαση Αρθρων

Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας Ε.Β.Ε.Α. (04/03/2014)

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 

Στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία ενός subportal της βασικής διαδικτυακής πύλης του Επιμελητηρίου που θα παρέχει χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες τόσο προς τα μέλη του όσο και προς οποιονδήποτε τρίτο, με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει μια καινοτομική ιδέα, θα μπορεί να την υποβάλλει ψηφιακά στο Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας ΕΒΕΑ, σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά του ως προς την ιδιοκτησία της ιδέας,
 • Θα παράγεται αυτόματα απόδειξη υποβολής της ιδέας για να αποφευχθούν αντιδικίες για την ιδιοκτησία της ιδέας,
 • Το αρμόδιο προσωπικό του ΕΒΕΑ, θα εξετάζει την υποβληθείσα ιδέα (ως προς την ωριμότητά της, τις προοπτικές της στον κλάδο που αναφέρεται κ.λπ.) και εν συνεχεία:
  • Θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να κατοχυρώσει νομικά την καινοτόμο ιδέα του (π.χ. σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Ο.Β.Ι. και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Ο.Π.Ι.),
  • Θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για τα συμπεράσματα του Κέντρου Καινοτομίας και θα τον κατευθύνει αναφορικά με τις επόμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί (π.χ. business planning, σύσταση εταιρίας, μέθοδοι marketing), και θα τον υποστηρίζει συμβουλευτικά κατά τη διάρκειά τους,
  • Θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ενδιαφερόμενο για προγράμματα χρηματοδότησης, ευκαιρίες προβολής της ιδέας / νέου προϊόντος στο εξωτερικό (π.χ. μέσω αποστολών του Ο.Π.Ε.), και θα τον φέρνει σε επαφή με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς,
  • Θα συμβάλλει στην προβολή καινοτόμων ιδεών και προϊόντων / υπηρεσιών στην αγορά μέσω ειδικών case studies που θα δημοσιεύονται στο Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ και θα αναρτώνται στο subportal που θα δημιουργηθεί.

Συνοπτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του ACCI Digital Innovation Center περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσία υποβολής καινοτόμων ιδεών για νέα επιχειρηματικά προϊόντα και υπηρεσίες από πολίτες και επιχειρήσεις:
  • Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής καινοτόμων ιδεών για νέα επιχειρηματικά προϊόντα και υπηρεσίες από πολίτες και επιχειρήσεις,
  • Ψηφιακή υπηρεσία βεβαίωσης χρόνου υποβολής της ιδέας στο Κέντρο Καινοτομίας,
  • Ψηφιακή υπηρεσία προσωποποιημένης (personalized) καθοδήγησης του επιχειρηματία για την κατοχύρωση και την αξιοποίηση της ιδέας / ευρεσιτεχνίας του
 • Υπηρεσίες διαδικτυακής πληροφόρησης, ενημέρωσης & υποστήριξης:
  • Ψηφιακή Υπηρεσία πληροφόρησης & ενημέρωσης για θέματα καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχή ενσωμάτωση καινοτομιών στην επιχειρηματική δράση,
  • Ψηφιακή Υπηρεσία ενημέρωσης του επιχειρηματία για τα συμπεράσματα ειδικού επιτελείου του ΕΒΕΑ αναφορικά με τις επιχειρηματικές προοπτικές της ιδέας του (business potential), για προγράμματα χρηματοδότησης, μελέτες και έρευνες στο πεδίο κ.λπ.

Είσοδος Μέλους

 
Νέος χρήστης Νέος χρήστης
Υπενθύμιση Κωδ. Πρόσβασης Υπενθύμιση Κωδ. Πρόσβασης

 

Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
Digital Greece