Παρασκευή, 25/9/2020  
Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας
Τα Νέα του Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας
Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας Ε.Β.Ε.Α.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία ενός subportal της βασικής διαδικτυακής πύλης του Επιμελητηρίου που θα παρέχει χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες τόσο προς τα μέλη του όσο και προς οποιονδήποτε τρίτο, με τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει μια καινοτομική ιδέα, θα μπορεί να την υποβάλλει ψηφιακά στο Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας ΕΒΕΑ, σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά του ως προς την ιδιοκτησία της ιδέας, Θα παράγεται αυτ.....

περισσότερα»
    ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ    
©Portal Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας Ε.Β.Ε.Α., Designed & Developed by SingularLogic, Powered by e-boss